avatar

Zhongpu Chen

PhD

Publications

2022

  1. Muhammad Kashif Azhar, Bin Yao, Zhongpu Chen, Enriching Blockchain with Spatial Keyword Query Processing, IJICS 2022 (CCF C).

2020

  1. Zhongpu Chen, Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Xiaofeng Gao, Shuo Shang, Shuai Ma, Minyi Guo, Flexible Aggregate Nearest Neighbor Queries and its Keyword-Aware Variants on Road Networks, IEEE TKDE 2020 (CCF A).
  2. Zhongpu Chen, Bin Yao, Zhi-Jie Wang, Wei Zhang, Kai Zheng, Panos Kalnis, Feilong Tang, ITISS: An Efficient Framework for Querying Big Temporal Data, GeoInformatica 2020 (CCF B).

2018

  1. Bin Yao, Zhongpu Chen, Xiaofeng Gao, Shuo Shang, Shuai Ma, Minyi Guo, Flexible Aggregate Nearest Neighbor Queries in Road Networks, IEEE ICDE 2018 (CCF A).
  2. Bin Yao, Wei Zhang, ZhiJie Wang, Zhongpu Chen, Shuo Shang, Kai Zheng, Minyi Guo, Distributed in-memory analytics for big temporal data, DASFAA 2018 (CCF B).

2016

  1. Dong Xie, Feifei Li, Bin Yao, Gefei Li, Zhongpu Chen, Liang Zhou, Minyi Guo, Simba: Spatial in-memory big data analysis, ACM SIGSPATIAL 2016.